Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) Robert Bosch Hausgeräte GmbH,  Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Sąd rejestrowy: Amtsgericht München (Monachium), HRB 71864, reprezentowaną przez Haralda Friedricha oraz Volkera Klodwiga, nr VAT DE129274235, nr tel.: +49 89 4590-00, nr faksu: +49 89 4590-2347, adres e-mail: bosch-infoteam@bshg.com (dalej „BSH”) dla strony internetowej https://www.vitabar-app.com/pl (dalej „Strony Internetowe BSH”). Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności i przestrzegać jej postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Polityki Prywatności, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.

Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na stronach internetowych BSH, jest chroniony prawem autorskim oraz innymi przepisami prawa. Treść tych stron nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zfmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach handlowych. Niektóre ilustracje na stronie są dodatkowo objęte prawem autorskim osób trzecich.

Znaki towarowe

Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych BSH są chronione ustawowo. Dotyczy to w szczególności marek BSH, tabliczek znamionowych, logotypów firmowych i symboli.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych / Polityka prywatności

Część podstawowa:

1. Podmiot odpowiedzialny
Robert Bosch Hausgeräte GmbH,  Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Sąd rejestrowy: Amtsgericht München (Monachium), HRB 71864, reprezentowaną przez Haralda Friedricha oraz Volkera Klodwiga, nr VAT DE129274235, nr tel.: +49 89 4590-00, nr faksu: +49 89 4590-2347, adres e-mail: bosch-infoteam@bshg.com (w dalszej części niniejszego dokumentu określana „my“) jako operator niniejszej strony internetowej https://www.vitabar-app.com/pl („Strona Internetowa BSH“) jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony Internetowej BSH („Użytkownik“).

Ochronę danych osobowych Użytkowników traktujemy z należytą powagą.

W celu zagwarantowania, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane przez nas i naszych dostawców usług, podjęliśmy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne.

Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych w powiązaniu z korzystaniem ze Strony Internetowej BSH.

2. Dane osobowe
Dane osobowe są to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do odkrycia tożsamości Użytkownika. Tego typu informacjami mogą być na przykład nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Informacje gromadzone poprzez stosowanie ciasteczek (więcej informacji poniżej w sekcji Część Rozszerzona pkt. 1), niemające bezpośredniego powiązania z tożsamością Użytkownika, np. w jaki sposób wykorzystuje on Stronę Internetową BSH, także mogą być danymi osobowymi. Jeżeli takowe informacje opierają się na identyfikacji powiązanej z Użytkownikiem, są one odpowiednio gromadzone, przechowywane i oceniane. Dane niestanowiące danych osobowych są to informacje zbiorcze, tj. informacje połączone w większe, niespersonalizowane jednostki sumaryczne, zgromadzone i podlegające ocenie, na podstawie których nie można zidentyfikować jakiejkolwiek osoby fizycznej bez dokładania nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

3. Gromadzenie i zatwierdzanie danych

Użytkownik może korzystać z niniejszej Strony Internetowej BSH bez ujawniania swojej tożsamości. Dane szczegółowe dotyczące standardowo gromadzonych przez nas informacji po uzyskaniu przez Użytkownika dostępu do Strony Internetowej BSH zostały podane poniżej w pozycjach „Wpisy w dzienniku serwera WWW” i „Stosowanie profili wykorzystujących pseudonimy”. Jeśli Użytkownik zarejestruje się w celu skorzystania z jednej z naszych spersonalizowanych usług (np. myBosch) lub zamówienia produktu (np. w sklepie internetowym) zostanie poproszony o podanie nazwiska i innych danych osobowych, patrz pozycja „Rejestracja na Stronie Internetowej BSH”.

Wszelkie dane osobowe udostępniane przez Użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane przez nas do celów, w jakich Użytkownik przekazał nam wspomniane dane. Na przykład informacje przekazane poprzez formularz kontaktowy są wykorzystywane przez nas do przetworzenia zapytania Użytkownika. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podane przez Użytkownika dane są zbierane dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej BSH.

4. Wpisy w dzienniku serwera WWW
Po uzyskaniu dostępu do niniejszej Strony Internetowej BSH, przeglądarka internetowa Użytkownika jest technicznie konfigurowana do automatycznego przekazywania następujących danych („wpisów do dziennika") do naszego serwera www, które następnie zamieszczane są w plikach dziennika:

 • data uzyskania dostępu
 • czas uzyskania dostępu
 • URL strony internetowej z której nastąpiło przekierowanie
 • odczytany plik
 • wielkość przekazanych danych
 • typ i wersja przeglądarki internetowej
 • system operacyjny
 • adres IP
 • nazwa domeny dostawcy usług internetowych UżytkownikaSą to wyłącznie informacje, niepozwalające na identyfikację Użytkownika. Informacje te są niezbędne w celach technicznych, aby prawidłowo dostarczyć treści żądane przez Użytkownika, a ich gromadzenie jest nieuniknionym aspektem korzystania ze stron internetowych. Wpisy do dziennika są analizowane wyłącznie w celach statystycznych, aby usprawnić naszą witrynę internetową i leżącą u jej podstaw technologię, a następnie są usuwane.

Wpisy do dziennika, w tym adresy IP zanotowane we wpisach do dziennika, przechowywane są oddzielnie od pozostałych danych (np. danych o których mowa w pozycji 5), które są generowane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej BSH.

5. Stosowanie profili wykorzystujących pseudonimy
Stosujemy ciasteczka i piksele monitorujące do gromadzenia danych dotyczących korzystania Użytkownika z Strony Internetowej BSH (i biuletynów związanych z nią) w celach reklamowych i do badań rynkowych, a także w celu dostosowania Strony Internetowej BSH do potrzeb jej Użytkowników. Gromadzenie tych danych związanych z używaniem i tworzeniem profilu używania jest przeprowadzane anonimowo przy pomocy ciasteczka ID. Szczegółowe informacje odnośnie naszej polityki cookies oraz wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się poniżej.

Profile używania tworzymy i przechowujemy wyłącznie w zanonimizowanej postaci i nie łączymy ich z nazwiskiem Użytkownika, ani z żadną inną informacją, taką jak adres e-mail, która mogłaby ujawnić jego tożsamość.

Przetwarzamy dane używania i tworzymy profile używania przy pomocy usługi Adobe Analytics należącej do Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe"). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej BSH przekazywane są na serwery Adobe, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” - rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Adobe poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji “opt-out” w Adobe Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Adobe na stronie WWW: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html

Ponadto, przetwarzamy dane używania i tworzymy profile Użytkownika przy pomocy serwisu Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Przetwarzanie danych odbywa się w Stanach Zjednoczonych, kraju nieobjętym zakresem Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dziennik Urzędowy UE L.281 p 31). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej BSH przekazywane są na serwer Google, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej BSH. O ile dane przekazywane na serwer Google przez nas mogą nie stanowić danych osobowych ze względu na swój charakter, zaznaczamy, że Google, Inc., która analizuje te informacje, przestrzega postanowień programu „EU-US Privacy Shield Framework”.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” - rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji „opt-out” w Google Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Google na stronie WWW: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Przekazywanie danych osobom trzecim
W celu zapewnienia działania Strony Internetowej BSH współpracujemy z wieloma różnymi dostawcami usług. Zobowiązaliśmy tychże dostawców usług współpracujących z nami, jako podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, do przestrzegania naszych surowych wytycznych dotyczących przetwarzania danych zgodnie z krajowymi regułami dotyczącymi ochrony danych, tj. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jeżeli, w innych przypadkach, przepisy dotyczące ochrony danych wymagają od nas uzyskania zgody Użytkownika w celu przekazania dostawcom usług danych osobowych dotyczących Użytkowników Strony Internetowej BSH, poinformujemy o tym fakcie Użytkownika i nie przekażemy jego danych bez jego uprzednio wyrażonej zgody.

7. Rejestracja na Stronie Internetowej BSH
Podczas rejestracji w celu skorzystania ze spersonalizowanych serwisów, o ile takie serwisy są dostarczane za pośrednictwem strony BSH, zebrane zostaną dane osobowe.

Podczas procesu rejestracyjnego np. w myBosch i sklepie internetowym, poprosimy o podanie następujących danych:

Informacje obowiązkowe:

 • zwrot grzecznościowy
 • imię i nazwisko
 • dokładny adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • hasło
 • akceptacja regulaminu myBosch (w przypadku rejestracji w programie myBosch)


Informacje opcjonalne:

 • NIP (w przypadku zakupów w sklepie online)
 • dane do faktury (w przypadku zakupów w sklepie online)
 • data urodzenia
 • odpowiedź na pytanie „Skąd dowiedziałeś się o marce Bosch?“
 • udzielenie zgody na używanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. („BSH”) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego


Po rejestracji Użytkownik może uzyskać dostęp do treści i serwisów oferowanych jedynie zarejestrowanym Użytkownikom. Zarejestrowani Użytkownicy mogą także, w dowolnym momencie, dokonać zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji. Ponadto, w każdej chwili, możemy przekazać Użytkownikowi wszelkie szczegóły dotyczące informacji osobowych otrzymanych od Użytkownika. Na żądanie Użytkownika, dokonamy uaktualnienia lub usuniemy przechowywane przez nas informacje na jego temat, chyba że obowiązujące przepisy będą nam zezwalały na dalsze przetwarzanie danych osobowych i w zakresie określonym przez te przepisy. Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, proszę skorzystać z informacji kontaktowych wskazanych w pozycji „Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych”.

8. Świadczenie usług płatnych (zakupy w sklepie internetowym)
W celu skorzystania z płatnych serwisów, o ile takie serwisy są dostarczane za pośrednictwem strony BSH,  (np. zlecenia zakupów w sklepie internetowym) wymagane jest podanie dodatkowych danych, takich jak szczegóły dotyczące płatności.

W celu ochrony danych Użytkownika, podczas transmisji stosujemy najnowsze metody szyfrowania (np. SSL) poprzez HTTPS.

Zakupy w sklepie internetowym są dostępne po i bez rejestracji.

8.1 Zakupy bez rejestracji
Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym, o jest to możliwe za pośrednictwem strony BSH,  bez rejestracji gromadzimy następujące dane:

 • zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, nazwa ulicy, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
 • adres e-mail
 • dane rozliczeniowe (w zależności od udostępnionej przez nas i wybranej przez Użytkownika metody płatności)
 • numer telefonu


Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem na wypadek jakichkolwiek wątpliwości.

8.2 Zakupy po rejestracji
Po dokonaniu rejestracji (patrz 7), jeśli Użytkownik chce dokonać zakupu jako Użytkownik zarejestrowany, przechowujemy dane wymienione w pozycjach 4, 5, 7 i 8.1 oraz:

 • czas i zakres wszystkich zakupów dokonanych w charakterze zarejestrowanego Użytkownika (historia dokonanych zakupów).


9. Biuletyn
W razie dokonania subskrypcji naszego biuletynu, przekazywane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu subskrypcji biuletynu, w tym jego dostarczania.

W celu dokonania skutecznej rejestracji konieczne jest podanie nazwiska i ważnego adresu e-mail. W celu weryfikacji, czy zgłoszenie dokonane jest przez faktycznego właściciela adresu e-mail, stosujemy metodę „double-opt-in" (podwójnej weryfikacji). W tym celu rejestrujemy zamówienie biuletynu, przesyłamy potwierdzającą wiadomość e-mail i po otrzymaniu żądanej odpowiedzi uznajemy zamówienie biuletynu za złożone. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania biuletynów i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i dalszą wysyłkę biuletynu może zostać wycofana w każdej chwili. W każdym biuletynie znajdować się będzie stosowne łącze. Użytkownik może także w dowolnym momencie zrezygnować z dalszej subskrypcji bezpośrednio na Stronie Internetowej BSH lub też powiadomić nas o swojej decyzji (adres e-mail: waw-daneosobowe@bshg.com).

10. [Pominięto celowo]

 


11. Dane osób nieletnich
Osoby nieletnie nie powinny przekazywać nam danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów.

12. Łącza do innych serwisów WWW
Strona Internetowa BSH zawiera łącza do innych serwisów WWW. Nie mamy wpływu na zachowanie lub brak zachowania zgodności przez operatorów tych stron internetowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

13. Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych
Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych lub wnioski dotyczące poprawiania, usuwania i blokowania danych osobowych Użytkownika należy kierować na adres e-mail: BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com..

14. Zmiany niniejszej informacji o ochronie danych
Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może zostać zmienione w razie zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej BSH lub w celu wypełnienia obowiązujących przepisów prawna. Taka zmiana nie będzie pozbawiać Użytkownika praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Oświadczenia. W razie braku zgody Użytkownika na takie zmienione postanowienia Oświadczenia, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej BSH.

Kontakt

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na następujący adres: BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com.
Powyższe oświadczenie o ochronie danych / polityka prywatności obowiązuje od dnia: 25 sierpnia 2017 r.

Koniec części podstawowej.Część rozszerzona:

1. Ciasteczka
Podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosujemy „ciasteczka” (pliki „cookie”). Ciasteczka są to małe pliki tekstowe przekazywane przez serwer strony internetowej na twardy dysk Użytkownika. W ten sposób automatycznie otrzymujemy pewne dane dotyczące np. adresu IP, stosowanej przeglądarki, systemu operacyjnego na komputerze Użytkownika i połączenia z Internetem.

Nasze ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani wprowadzania wirusów do komputera Użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w ciasteczkach, możemy uprościć nawigację i usprawnić prawidłowe wyświetlanie się naszych stron internetowych.

W żadnym wypadku pobierane dane nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.

Naturalnie, Użytkownik zawsze może przeglądać naszą witrynę internetową bez ciasteczek. Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych zakładają wyrażenie zgody na stosowanie ciasteczek. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć stosowanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. W celu uzyskania informacji dotyczących zmiany tych ustawień, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki. Należy zauważyć, iż niektóre z funkcji naszej Strony Internetowej BSH mogą nie działać w przypadku wyłączenia ciasteczek.


2. Stosowanie wtyczek społecznościowych jako części mediów społecznościowych

Facebook
Strona Internetowa BSH wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook lub przyrostek „Facebook", „lubię to", lub „udostępnij".

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.
Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Facebook.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.

Google+
Strona Internetowa BSH wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej plus.google.com, zarządzanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Google+ lub przyrostek „Google+" lub „Google plus”, lub „+1".

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.
Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Google i wyraża zgodę na przekaz danych do Google. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google+, Google może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Google+. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Google.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google+, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Google dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, musi wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej strony.

YouTube
Strona Internetowa BSH korzysta z platformy wideo YouTube zarządzanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Po załadowaniu strony na naszej witrynie internetowej zintegrowany odtwarzacz YouTube ustanawia połączenie z YouTube w celu zagwarantowania technicznej transmisji pliku audio lub wideo. Po ustanowieniu połączenia z YouTube, następuje transfer danych do YouTube.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube oraz praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami portalu YouTube dotyczącymi ochrony danych.

Twitter
Strona Internetowa BSH wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Twitter, zarządzanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Twitter lub przyrostek „tweet".

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Twitter i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Twitter. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter, Twitter może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Twitter. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Twitter przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Twitter dotyczącymi ochrony danych.

LinkedIn
Strona Internetowa BSH wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej LinkedIn, zarządzanej przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ( "LinkedIn"). Wtyczki oznaczone są logo LinkedIn albo przyciskiem ''Udostępnij na LinkedIn''.

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis LinkedIn, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu LinkedIn dotyczącymi ochrony danych.

Yahoo
Strona Internetowa BSH wykorzystuje wtyczki społecznościowe z profilu Yahoo!, zarządzanego przez Yahoo! Inc., 701 1st Ave, Sunnyvale, CA 94089, USA ( "Yahoo!"). Wtyczki oznaczone są logo Yahoo!

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Yahoo! i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Yahoo!. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Yahoo!, Yahoo! może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Yahoo!. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Yahoo! przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Yahoo!, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Yahoo! dotyczącymi ochrony danych.

Koniec części rozszerzonej.

Filtr

Na co masz ochotę?

Dodaj filtr

Wybierz kolor?

Dodaj filtr

Roślinny czy owocowy?

Dodaj filtr

wybierz smak?

Dodaj filtr

Specjalne życzenia

Dodaj filtr
Aplikacja VitaBar używa plików cookie, aby sprawnie funkcjonowaćDowiedz się więcej Tak, rozumiem
We made some important changes. As you may know, the new general privacy policy will come into force on 25.05.2018. To prepare for this, we have worked to make the necessary changes to our website / web app and systems. Privacy Policy
Tak, rozumiem