Informații privind Protecția Datelor

Simplu și concis

Despre noi și site-ul nostru

Noi, BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, suntem operatorul acestui site. Vă rugăm să folosiți informațiile de contact oferite pe pagina Informații despre Companie pentru a ne contacta.

Dacă luați legătura cu noi, vom păstra și prelucra informațiile pe care le oferiți cu scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră și oricăror întrebări succesive. Prelucrarea datelor în acest context ne este permisă prin legea (articolul 6(1b) din Regulamentul (UE) 2016/679). Vom șterge informațiile dumneavoastră după rezolvarea solicitării pe care ne-ați adresat-o.

 

Informațiile noastre de contact se regăsesc pe pagina Informații despre Companie

Principiile noastre călăuzitoare

Tratăm cu multă seriozitate protecția informațiilor dumneavoastră. De aceea, datele dumneavoastră sunt prelucrate cu multă grijă și în strictă conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Au fost luate măsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru protejarea tuturor site-urilor noastre împotriva riscurilor care derivă din prelucrarea datelor cu caracter personal. Partenerii noștri care ne sprijină în furnizarea acestui site trebuie să respecte, de asemenea, aceste prevederi.

Noi și partenerii noștri folosim cele mai noi măsuri de protecție tehnică pentru protejarea datelor dumneavoastră

Ce înregistrăm ca utilizare standard

Puteți folosi toate secțiunile site-ului nostru la care accesul nu este protejat, fără a vă dezvălui identitatea. Fiecare utilizare a site-ului nostru este înregistrată ca utilizare standard, pentru a remedia erorile și pentru a clarifica incidentele legate de de securitate. Pentru mai multe informații referitoare la datele înregistrate în fișierele-jurnal, accesați secțiunea "Cum prelucrăm datele dumneavoastră".

 

Ce permisiuni deținem pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

Respectăm confidențialitatea dumneavoastră. În consecință, prelucrăm datele dumneavoastră numai atunci când avem permisiunea de a face acest lucru. Este de la sine înțeles că și dumneavoastră ne puteți acorda permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră printr-un consimțământ explicit acordat pe site-ul nostru în legătură cu prelucrarea datelor. În alte cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră pentru că legea ne permite acest lucru. Dacă, de exemplu, efectuați o comandă prin intermediul site-ului nostru, avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră pentru a putea îndeplini contractul respectiv. Același lucru se întâmplă atunci când folosiți alte servicii de pe site-ul nostru, care necesită prelucrarea datelor dumneavoastră. De asemenea, avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră atunci când avem un interes legitim în acest sens. Un exemplu ar fi datele înregistrate în fișierele-jurnal, pe care le culegem pentru a ne asigura că site-ul nostru poate fi operat fără defecte, printre altele. În orice caz, vă vom informa în cazul în care are loc orice prelucrare relevantă a datelor dumneavoastră, și interesele dumneavoastră sunt luate înconsiderare de fiecare dată când datele respective sunt prelucrate în mod automat. În cazul în care aveți motive să formulați o reclamație, găsiți informații privind drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră în ultima secțiune a acestor Informații privind Protecția Datelor.

Permisiunile pe care le deținem și scopul în care le folosim sunt prezentate în secțiunea care urmează. De asemenea, în aceeași secțiune puteți găsi informații mai detaliate în legătură cu modul în care datele dumneavoastră sunt culese, prelucrate și utilizate pe site-ul nostru (respectiv tipul, aplicabilitatea și scopul prelucrării datelor).

Ce altceva ar trebui să știți:

Utilizatorii sub 16 ani ne pot transmite date cu caracter personal numai cu acordul unui părinte sau tutore legal. Legislația aplicabilă privind protecția datelor poate stipula o limită de vârstă diferită în acest sens.

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri. Noi nu putem influența modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate pe site-urile respective, sau respectarea de către acestea a prevederilor privind protecția datelor. Vă rugăm să țineți cont de orice Informații privind Protecția Datelor furnizate pe site-urile respective.

 

 

Prelucrăm datele dumneavoastră numai atunci când avem permisiunea de a face aceasta

 

 

 

 

 

 

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră (fișiere jurnal, cookie-uri, înregistrarea activității etc.)

 

 

Date înregistrate în fișierele jurnal

Din motive tehnice, de fiecare dată când browser-ul dumneavoastră de internet accesează site-ul nostru, acesta va trimite automat informații către serverul nostru de internet (respectiv date înregistrate în fișierele-jurnal). Noi păstrăm câteva dintre aceste informații în fișiere-jurnal (log-uri), cum ar fi:

 • Data accesului
 • Ora accesului
 • URL-ul părții care inițiază conexiunea
 • Fișierele accesate
 • Volumul de date transferate
 • Tipul și versiunea de browser
 • Sistemul de operare
 • Adresa IP (anonimizată)

Datele înregistrate în fișierele jurnal nu includ date cu caracter personal. Ca regulă generală, noi analizăm numai datele înregistrate în fișierele jurnal pentru a remedia erorile în funcționarea site-ului nostru sau pentru a clarifica incidentele legate de securitate. Aceste date înregistrate în fișierele jurnal sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată.

Uneori este necesar să culegem informații personale suplimentare, precum și date înregistrate în fișierele jurnal, pentru a remedia erorile sau pentru a păstra dovezile legate de incidentele de securitate. În aceste cazuri, avem permisiunea de a prelucra datele înregistrate în fișierele jurnal potrivit legii (articolul 6(1f) din Regulamentul (UE) 2016/679). Aceste date vor fi șterse după ce eroarea a fost remediată sau incidentul de securitate a fost complet clarificat, sau dacă scopul inițial al prelucrării nu mai există din cauza altor factori. În cazul unui incident de securitate, vom transmite datele înregistrate în fișierele jurnal către autoritățile de anchetă de la caz la caz, în măsura în care este permis.

Păstrăm întotdeauna datele înregistrate în fișierele jurnal separat de alte date colectate în legătură cu utilizarea site-ului nostru.

 

Folosim datele înregistrate în fișierele jurnal pentru a remedia erorile sau pentru a clarifica incidentele legate de securitate

 

 

Cookie-uri

Folosim cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere-text de mici dimensiuni pe care le salvăm pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru. Aceste cookie-uri sunt trimise înapoi către noi la fiecare accesare ulterioară a site-ului nostru de către dumneavoastră. Aceasta ne permite să vă recunoaștem, de exemplu, sau ușurează navigarea dumneavoastră pe site-ul nostru datorită informațiilor salvate în cookie-uri.

Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a rula programe sau pentru a transfera viruși într-un computer. Cookie-urile pot fi doar citite de către serverul de web de unde provin.

Nu vom transmite niciunui terț informațiile salvate în cookie-uri fără consimțământul dumneavoastră expres.

Puteți vizualiza site-ul nostru și fără cookie-uri. Browserele de internet sunt adesea configurate pentru a accepta cookie-uri. Pentru a împiedica browserul dumneavoastră de internet să folosească cookie-uri, puteți (1) refuza utilizarea cookie-urilor când accesați site-ul nostru folosind modulul cookie (dacă este cazul) sau (2) dezactiva utilizarea cookie-urilor prin intermediul setărilor din browserul dumneavoastră de internet. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă poate ghida în dezactivarea și/sau ștergerea cookie-urilor din browserul dumneavoastră de internet. Vă rugăm să țineți cont de faptul că în urma dezactivării/ștergerii cookie-urilor, există posibilitatea ca funcțiile individuale de pe site-ul nostru să nu mai funcționeze conform așteptărilor. Cookie-urile care pot fi necesare pentru anumite funcții de pe site-ul nostru sunt indicate mai jos. În plus, dezactivarea/ștergerea cookie-urilor va afecta numai browserul de internet folosit în acest scop. Prin urmare, procesul de dezactivare/ștergere a cookie-urilor trebuie repetat corespunzător pentru orice alte browsere de internet.

Cookie-uri pe care le folosim pentru funcții specifice, fără referire la persoane:

 • Cookie-uri care salvează anumite preferințe ale utilizatorilor (de ex. setările de căutare sau de limbă)
 • Cookie-uri care salvează informații pentru a garanta redarea fără erori a conținutului video sau audio
 • Cookie-uri care salvează temporar anumite date introduse de utilizator (de ex. conținutul unui coș de cumpărături sau un formular online)
 • Cookie-uri pe care le folosim pentru funcții specifice, cu referire la persoane:
 • Cookie-uri cu rol în identificarea sau autentificarea utilizatorilor noștri

Avem permisiunea de a prelucra datele în acest context în conformitate cu prevederile legale (articolul 6(1f) din Regulamentul (UE) 2016/679). Păstrăm aceste date până când cookie-ul respectiv expiră sau până îl ștergeți.

Orice altă prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor este prezentată în secțiunile corespunzătoare din cadrul acestor informații.

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru a vă oferi anumite funcționalități

 

Analize web (web analytics) folosind profilele pseudonimizate ale utilizatorilor

Folosim instrumente de analiză web (web analytics) pe site-ul nostru în diferite scopuri. În continuare sunt prezentate informații despre instrumentele de analiză web pe care le folosim, inclusiv o descriere a prelucrării datelor în cauză, scopul acestei prelucrări și modul în care puteți să împiedicați culegerea și prelucrarea datelor dumneavoastră de către instrumentele de analiză web. Vă rugăm să aveți în vedere că refuzarea utilizării cookie-urilor poate să împiedice culegerea și prelucrarea datelor dumneavoastră de către instrumentele de analiză web numai într-o măsură limitată. Pentru mai multe informații în acest sens, consultați secțiunea referitoare la cookie-uri.

 

Vizita dumneavoastră ne poate spune multe despre cât de atractiv este site-ul nostru ‒ de aceea folosim instrumente de analiză web pentru îmbunătățirea continuă a site-ului nostru

 

 

 

 

Instrument de analiză web: Adobe Test & Target

Pentru adaptarea corespunzătoare a site-ului nostru (și a buletinului informativ), culegem și prelucrăm datele utilizatorilor referitoare la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru folosind cookie-uri de analiză și/sau JavaScript. Sunt culese datele activității dumneavoastră și este generat un profil al utilizatorului pe baza acestor date, în mod pseudonimizat, folosind un identificator de cookie.

Folosim serviciul Adobe Test & Target furnizat de Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Iranda ("Adobe") pentru a culege datele utilizatorilor și pentru a genera profilele utilizatorilor.

Adobe Test & Target funcționează pe baza testelor A/B. Aceasta înseamnă că persoanei care folosește site-ul nostru îi este prezentată o versiune a site-ului diferită de original (de ex. cu design și conținut modificate). Compararea celor două versiuni ne oferă informații despre care dintre versiunile site-ului nostru este preferată de utilizatori. La folosirea Adobe Test & Target, singurele informații ale dumneavoastră care sunt prelucrate nu pot fi folosite pentru a vă identifica. Este activată, de asemenea, anonimizarea IP, ceea ce înseamnă că adresa dumneavoastră IP este scurtată înainte ca Adobe Test & Target să efectueze orice prelucrare ulterioară. Nu asociem profilele utilizatorilor rezultate din aceasta cu numele dumneavoastră sau cu orice alte detalii care ar putea dezvălui identitatea dumneavoastră, cum ar fi adresa dumneavoastră de email. 

Avem permisiunea de a prelucra datele în acest context în conformitate cu prevederile legale (articolul 6(1f) din Regulamentul (UE) 2016/679). Datele utilizatorilor sunt salvate de serviciul folosit pe o perioadă de maxim 37 de luni de la data la care au fost culese.

Refuzarea/dezactivarea cookie-urilor (opțiunea opt-out): Vă rugăm să folosiți următorul link dacă doriți să împiedicați colectarea datelor dumneavoastră de utilizator: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Pentru informații în legătură cu modul în care acționează cookie-urile Adobe Test & Target și în legătură cu opțiunea opt-out, accesați următorul link: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

Partajarea conținutului pe rețelele sociale

Conținutul de pe site-ul nostru poate fi partajat pe rețelele sociale folosind butoanele integrate pentru platforme de comunicare socială. Toate butoanele pentru platforme de comunicare socială care facilitează partajarea conținutului sunt integrate folosind simple hyperlink-uri în locul plugin-urilor de rețele sociale dezoltate de furnizorii de rețele sociale. Prin aceasta ne asigurăm că datele dumneavoastră nu sunt automat transmise serverelor de rețele sociale de îndată ce ați accesat site-ul nostru. În plus, atunci când partajați conținut de pe site-ul nostru, noi doar transmitem informația către rețeaua socială care trebuie să difuzeze conținutul respectiv. În acest context, noi nu transferăm date cu caracter personal.

În același timp, pe rețelele sociale există și link-uri simple către site-urile noastre. Dacă urmați un link de la site-ul nostru către o rețea socială, sau dacă vă conectați la rețeaua dumneavoastră socială pentru a partaja conținut de pe site-ul nostru, datele dumneavoastră sunt prelucrate de către furnizorul rețelei sociale respective. Pentru informații în legătură cu scopul și aplicabilitatea colectării datelor, cu prelucrarea și folosirea ulterioară a acestora de către furnizorul rețelei sociale, precum și în legătură cu drepturile dumneavoastră și opțiunile de configurare a setărilor pentru protejarea dreptului dumneavoastră la viața privată, vă rugăm să consultați Informațiile privind Protecția Datelor puse la dispoziție de către respectivul furnizor.

Toți furnizorii de servicii care prelucrează datele dumneavoastră în legătură cu site-ul nostru sunt atent selectați și obligați să se conformeze standardelor privind protecția datelor

 

 

 

 

 

Cazurile în care transmitem datele dumneavoastră

Colaborăm cu un număr de furnizori de servicii pentru implementarea și operarea site-ului nostru. Am selectat acești furnizori de servicii cu atenție și am încheiat un acord privind protecția datelor cu fiecare furnizor de servicii în parte pentru a păstra informațiile în siguranță.

Furnizorii de servicii cu care colaborăm pentru implementarea și operarea site-ului nostru sunt:

 • netplace Telematic GmbH, Marsstrasse 26, 80335 München
 • Digitas GmbH, Thierschstrasse 11-15, 80538 München
 • BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Telefon: +49 911 70 440 040

 

 

 

Transmiterea către destinatari din afara SEE

De asemenea, transmitem date cu caracter personal către destinatari din afara SEE, în așa-numitele state terțe. În acest caz, ne asigurăm ‒ înainte de transmiterea oricăror date ‒ fie că destinatarul oferă un nivel corespunzător de protecție a datelor (de ex. pe baza unei decizii privind caracterul adecvat, adoptate de Comisia UE pentru țara respectivă, sau pe baza unui acord conținând clauze contractuale UE standard, încheiat între Uniunea Europeană și destinatar), fie că v-ați exprimat consimțământul privind transmiterea datelor respective.

Ne vom bucura să vă punem la dispoziție o prezentare generală a destinatarilor din statele terțe, precum și o copie a prevederilor specifice agreate în scopul asigurării unui nivel corespunzător de protecție a datelor. Dacă doriți să ne solicitați acest lucru, vă rugăm să folosiți datele de contact furnizate la sfârșitul acestor Informații privind Protecția Datelor.

 

Transmitem datele dumneavoastră către destinatari din afara UE numai în cazul în care protecția datelor este garantată

 

 

           

 

 

 

Drepturile dumneavoastră

În cazul în care aveți motiv să formulați o reclamație, găsiți mai jos informații privind drepturile dumneavoastră. Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să folosiți datele de contact oferite la sfârșitul acestor Informații privind Protecția Datelor.

Dreptul dumneavoastră de a fi informat în legătură cu datele dumneavoastră

Vă vom pune la dispoziție informații în legătură cu datele pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, la cerere.

Dreptul dumneavoastră de a corecta și completa datele dumneavoastră

Vom corecta informațiile greșite în legătură cu dumneavoastră, în cazul în care ne notificați acest lucru. Vom completa datele incomplete, în cazul în care ne notificați acest lucru, cu condiția ca aceste date să fie necesare pentru scopul propus al prelucrării datelor dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră de șterge datele dumneavoastră

Vom șterge informațiile pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, la cerere. Cu toate acestea, anumite date vor fi șterse numai după trecerea unei perioade de păstrare prestabilite, de exemplu pentru că avem obligația de a păstra datele în conformitate cu prevederile legale, în unele cazuri, sau pentru că avem nevoie de aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră privind blocarea datelor dumneavoastră

În anumite cazuri stabilite juridic, vom bloca datele dumneavoastră, dacă ne solicitați acest lucru. Datele blocate sunt prelucrate ulterior numai într-o măsură foarte mică.

Dreptul dumneavoastră de a vă retrage consimțământul

Vă puteți retrage consimțământul acordat în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră nu va fi afectată de acest lucru, până la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră

Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor, în cazul în care prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră se realizează pe baza uneia dintre justificările legale prevăzute în articolul 6(1e sau 1f) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu condiția să nu existe motive imperioase și legitime pentru o prelucrare ulterioară. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct nu va constitui niciodată pentru noi un motiv imperios și legitim.

Dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor

La solicitarea dumneavoastră, vă putem pune la dispoziție anumite informații într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și prelucrabil electronic.

Dreptul dumneavoastră de a vă adresa unei autorități de reglementare

Puteți face o contestație privind protecția datelor la o autoritate pentru protecția datelor. În acest scop, adresați-vă autorității pentru protecția datelor având competență asupra domiciliului dumneavoastră sau autorității pentru protecția datelor sub a cărei competență ne aflăm (indicată mai jos).

Autoritatea Bavareză pentru Protecția Datelor (BayLDA), www.baylda.de.

 

Pentru a asigura controlul deplin asupra informațiilor dumneavoastră, dispuneți de un amplu set de drepturi pe care le puteți folosi pentru a gestiona modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră

 

 

 

 

 

Punctul dumneavoastră de contact pentru orice întrebări referitoare la protecția datelor

În cazul în care aveți orice întrebări referitoare la protecția datelor sau la exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți folosi următoarele informații de contact pentru a lua legătura direct cu responsabilul nostru pentru protecția datelor:

BSH Hausgeräte GmbH
Responsabilul pentru Protecția Datelor
Carl-Wery-Str. 34
81739 Munchen, Germania

DataProtection-RO@bshg.com

 

 

Vă rugăm să nu ezitați să luați legătura cu responsabilul nostru pentru protecția datelor în cazul în care aveți întrebări referitoare la protecția datelor

 

 

 

Modificări aduse acestor Informații privind Protecția Datelor

Aceste Informații privind Protecția Datelor reflectă situația actuală a prelucrării datelor pe site-ul nostru. În cazul unor modificări aduse prelucrării datelor, aceste Informații privind Protecția Datelor vor fi actualizate corespunzător. Întotdeauna punem la dispoziție ultima versiune a acestor Informații privind Protecția Datelor pe site-ul nostru, astfel încât să fiți informat în legătură cu aplicabilitatea prelucrării datelor pe site-ul nostru.

 

 

Valabil din data de: 9.03.2018

Versiunea: DPI_1.0.1_1.0

 

 

Filtru

Ce preferi?

Aplică filtrul

Ce culoare?

Aplică filtrul

Verde sau fructat

Aplică filtrul

Indicație privind gustul?

Aplică filtrul

Preferințe speciale

Aplică filtrul
VitaBar WebApp folosește cookie-uri pentru a asigura funcționarea corecta a site-ului.Mai multe informații Ok, am ințeles
We made some important changes. As you may know, the new general privacy policy will come into force on 25.05.2018. To prepare for this, we have worked to make the necessary changes to our website / web app and systems. Privacy Policy
Ok, am ințeles