1. ทั่วไป

เราในนามของบริษัท บีเอสเอช โฮมแอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและการให้ความสนใจในบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา

เราได้จัดทำข้อแถลงความนี้เพื่อเปิดเผยแนวทางการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของเราในที่นี้

เมื่อเข้าถึงและ/หรือใช้หน้าเว็บไซต์ของเราและที่ URL / ชื่อโดเมน www.bosch-home.in.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") คุณในฐานะของผู้ใช้ จะถือว่าได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อแถลงความนี้

คุณควรยกเลิกการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อแถลงความนี้

เพื่อให้ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมด ผู้อ่านและผู้บริโภคจะต้องพิจารณาคำแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว, ลิขสิทธิ์, ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน และเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะมีผลต่อการยอมรับและการรับทราบถึงการใช้เว็บไซต์นี้"

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราดำเนินธุรกิจของเราตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องความเป็นส่วนตัว

3. การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น ชื่อ, เพศ และรายละเอียดการติดต่อ) ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ (ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียน, การมีส่วนร่วมในการสำรวจ และการสั่งซื้อสินค้า)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือรวบรวมจากคุณ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลดังกล่าว") อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงและ/หรือการใช้เว็บไซต์ของคุณ จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:

ก. เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและ/หรือใช้บริการบนเว็บไซต์ได้, ข. เพื่อระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณเข้าถึงและ/หรือใช้งานเว็บไซต์, ค. เพื่อปรับปรุงและอัพเดทบันทึกข้อมูลของเรา และเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ, ง. เพื่อปรับปรุงขอบเขตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ จ. เพื่อให้คุณสามารถรับคำตอบจากการสอบถามของคุณพร้อมการตอบกลับมาที่เรา

เราไม่ใช้งานหรืออนุญาตให้มีการส่ง Spam ออกจากอีเมล์เซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนมาก (unsolicited mass email)

คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกรายชื่อที่สมัครไว้เพื่อรับจดหมายของเราได้ตลอดเวลา

4. การไม่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยโดยเราต่อบุคคลที่สาม (ยกเว้นการใช้ภายในกลุ่มบริษัท BSH ในเขตอำนาจศาลอื่นๆ) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณโดยเปิดเผยไว้ก่อนแล้ว และเว้นแต่เราจะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดทางกฎหมายที่จะเปิดเผยข้อมูล

แม้จะมีการกล่าวไว้ในข้อย่อยข้างต้น อย่างไรก็ดี เราก็มีอิสระที่จะแต่งตั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ให้บริการเกี่ยวกับการชำระเงิน, การบริหารจัดการ, การสำรองข้อมูล, การจัดการข้อมูล และหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา และ/หรือการดำเนินงานของ เว็บไซต์) ซึ่งอาจทำให้เราต้องถ่ายโอนและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในสถานที่ของพวกเขาและเมื่อคุณเข้าถึง และ/หรือใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว จะถือว่าคุณได้ยินยอมให้แต่งตั้งและหรือโอนย้ายข้อมูลดังกล่าว

5. อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส

เราอาจใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคุณเพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเราและดูแลเว็บไซต์

อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคุณอาจถูกนำมาใช้ในการระบุตัวคุณและรวบรวมข้อมูลทางประชากรเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการวิเคราะห์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเรา

6. คุกกี้

เว็บไซต์ใช้คุณสมบัติของเบราเซอร์ที่เรียกว่า "คุกกี้" (หรือที่รู้จักกันว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้) เราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่คุณสนใจ, เพื่อบันทึกรหัสผ่านผู้ใช้ของคุณ เพื่อไม่ให้คุณป้อนรหัสผ่านใหม่ทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ คุณอาจปิดการใช้งานคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณ แม้ว่าการปิดใช้งานดังกล่าวอาจชะลอหรือยับยั้งการทำงานของฟังก์ชั่นบางอย่างและ/หรือการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

7. ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งทางเราจะไม่รับผิดชอบเนื้อหา, การจัดการ และการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะในลักษณะใดๆ

8. มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราจะต้องดำเนินมาตรการทางด้านเทคนิคและระบบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อการลบข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย, การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การถ่ายโอนโดยไม่ได้รับอนุญาต, การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญหาย

9. เบ็ดเตล็ด

เราจะมีเสรีภาพและถือเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของข้อแถลงความนี้

ตัวกรอง

คุณชอบเมนูแบบไหน?

ใช้ตัวกรอง

สีอะไร?

ใช้ตัวกรอง

ส่วนผสมของผักหรือผลไม้

ใช้ตัวกรอง

รสชาติไปในทิศทางใด?

ใช้ตัวกรอง

ลักษณะพิเศษของสูตร

ใช้ตัวกรอง
VitaBar WebApp ใช้คุกกี้เพื่อทำให้ไซต์นี้ทำงานได้อย่างถูกต้องข้อมูลเพิ่มเติม เอาล่ะฉันเข้าใจ
We made some important changes. As you may know, the new general privacy policy will come into force on 25.05.2018. To prepare for this, we have worked to make the necessary changes to our website / web app and systems. Privacy Policy
เอาล่ะฉันเข้าใจ